fbpx

De workshop

De workshop

In plaats van passief naar de instructeur luisteren zorgen wij ervoor dat de speler actief bezig is met hands-on oefenen. Door een reanimatiepop te verbinden met onze LifeSaver game stellen wij de speler in staat om zelfstandig te leren reanimeren. De app geeft duidelijke instructies en feedback op essentiële handelingen zoals beademen en hartmassage zodat de speler de vaardigheden internaliseert. De instructeur begeleidt het leerproces volgens de onderwijsmethode Begeleid Zelfstandig Leren. Wij geloven dat een positieve workshop leidt tot een burger die eerder actie onderneemt tijdens een ongeval.

De Serious Game

De spelelementen van de LifeSaver game zorgen ervoor dat er op een leuke en eigentijdse manier invulling gegeven wordt aan een statisch onderwerp. De LifeSaver game is verbonden met een bluetooth-reanimatietorso die de handelingen van de speler meet zodat er intuïtieve en digitale feedback gegeven kan worden. Na het oefenen van minigames kan de speler meedoen aan het toernooi. Met de score komt de speler op het digitale scorebord en kunnen spelers tegen elkaar strijden. Dit spelelement zorgt voor een intrinsieke motivatie om te blijven oefenen.

De speler werkt aan

–   Zelfvertrouwen
–   Samenwerken
–   Vertrouwen in een ander
–   Daadkracht

De speler leert

–  Het herkennen van een  
     hartstilstand
–   Beademen
–   Hartmassage
–   Een AED te gebruiken

SLO leerdoelen


34
35

Hoe gaat het in zijn werk?

We werken in rondes van 25 minuten waar telkens 12 spelers tegelijk aan de slag kunnen.
De cursus past in een blokuur en kan op verschillende manieren worden ingepast:

In de les


Wil jouw school reanimatieles aanbieden binnen de normale lesuren zodat er geen grote roosterwijzigen plaastvinden? Dan is deze optie geschikt voor jouw school. In een gymles of ander blokuur leren we een hele klas reanimeren.


duur: 100 minuten
max aantal leerlingen per klas: 36

Projectdag


Doet jouw school aan een projectdag/week of lijkt je dit een mooi onderdeel van een sportdag? Dan is deze optie geschikt voor jouw school.
duur: 8 uur
max aantal leerlingen per dag: 168

Ontmoet de instructeurs

De instructeur neemt vooraf contact op om het proces door te spreken zodat de school aan de slag kan met de voorbereiding. Denk hierbij aan het beschikbaar stellen van een lokaal.

Sam Steltman

Instructor / Co-founder

David Hup

Instructor / Co-founder

Instructor

?

instructor

?

Scroll Up