fbpx

Over ons

Ons verhaal

Uit eigen ervaring van Sam Steltman en David Hup ontstond een grote verontwaardiging dat zo weinig mensen een leven kunnen redden. Driekwart van de Nederlanders weet niet wat te doen bij een hartstilstand.

Wij willen hier verandering in brengen door het makkelijk te maken voor scholen om reanimatieonderwijs aan te bieden dat past bij het onderwijs van de 21e eeuw.

‘Kunnen we, met de mogelijkheden van de 21e eeuw, een product creëren waarmee meer scholieren leren reanimeren?’

Deze vraag leidde tot ons product: een Serious Game die op een leuke, eigentijdse en efficiënte manier reanimatieonderwijs toegankelijk maakt. Door een reanimatiepop met bluetooth te verbinden met onze Serious Game stellen wij spelers in staat om op een zelfstandige manier kwalitatief te leren reanimeren. Na een succesvolle crowdfunding hebben we een prototype ontwikkeld. Met dit prototype hebben we een pilot op 7 scholen gedaan en de resultaten waren ontzettend positief.

Onze Visie

Vaardigheden worden het best eigen gemaakt door op een uitdagende manier te leren. Spelers gaan aan de slag en de game zorgt ervoor dat elke seconde van de workshop waardevol wordt ingevuld. Dit doen we door de reanimatievaardigheden visueel en modulair te verwerken waardoor de speler intuïtief vertrouwd kan raken met de handelingen.

Onze Serious Game geeft concrete invulling aan de leermethode ‘Low-Dose High-Frequency’: een bewezen methode waar reanimatievaardigheden op basis van herhaling worden aangeleerd zodat kwaliteit behouden blijft.

Ook geeft onze game invulling aan 21st century skills. Vaardigheden zoals digitale geletterdheid, self-directed learning en samenwerken zijn waardevol voor leerlingen om succesvol deel te nemen en bij te dragen aan de maatschappij van de toekomst

Ons team

David Hup

Sam Steltman

David Wessels

Diamé Morreau

Het lespakket aanvragen doe je hier:

Lespakket aanvragen
Scroll Up